Hur gammal var man när man gifte sig 1760 (Uppsatsrelaterat)

Det är härligt att bli förvånad av sina undersökningar! Det får en för det första att börja tänka i nya banor, för det andra är det ju därför man överhuvudtaget gör en undersökning – för att hitta något nytt.
Ämnet är precis som förut tjänares äktenskap.

Den teoretiska bakgrunden är denna: Eftersom varje nytt äktenskap också krävde ett nytt hushåll var människor tvugna att arbeta sig fram till en egen gård, handelsbod eller liknande innan man kunde gifta sig. I kort betyder det att den som redan hade någonting kunde gifta sig snabbt men att andra fick arbeta som tjänare i andras hushåll i flera år innan de kunde hitta en egen nisch och gifta sig. Det här drev upp äktenskapsåldern och kallas för the European Marriage Pattern (EMP). Enligt en sådan modell bör alltså de som är tjänare ha väsentligt högre genomsnittlig äktenskapsålder än de som inte har det.

När jag tittar på vigsellängdens genomsnittsåldrar får jag ett helt annat resultat.
Genomsnittsåldern för pigor som gifter sig är 27,8 år. Om man sedan räknar samman genomsnittsåldern på övriga kvinnor (undantagna de som har titeln ”Hustru” som varit gifta en gång tidigare och alltså redan etablerat ett hushåll en gång) får man en genomsnittlig siffra på 26,9 år.
Och där blev mina förväntade resultat liksom kullkastade.

image

En utskrift av vigsellängden som illustration

Visserligen tar det alltså lite längre tid för en piga att kunna bli föreståndare för sitt eget hushåll, men det är inte en större skillnad än ett år. Vad kan det bero på?
Möjligtvis beror det på att de övriga kvinnorna också arbetade i industrierna, men inte som tjänare och alltså befann sig i en social position som liknade pigornas, men mitt allmänna intryck (baserat på namnskick och äktenskapspartners) är att gruppen övriga kvinnor i stor utsträckning bestod av döttrar till en sorts medelklass som sannolikt inte arbetade i fabrik.
Men det blir fortsättning följer på det spåret, eftersom jag imorgon ska ge mig i kast med att studera vem som gifter sig med vem, varifrån man kommer och dylikt. Finns det ett mönster kommer det förhoppningsvis att utkristallisera sig då.

Annonser

Jag har haft fel. – Hösten, Romantikens årstid 2

Det har visat sig att jag har haft fel.
Jag har tidigare skrivit här om hösten som romantikens årstid under 1700-talet.
Där räknade jag på lysningar till vigsel (alltså offentliggörandet av vigseln som var tvunget att göras ett par veckor innan äktenskapet.) i Nikolajs församling, vilket motsvarar dagens gamla stan.
Mönstret visade å ena sidan att den största delen lysningar var i september-oktober men att också den överväldigande majoriteten av tjänarlysningarna var på hösten.

Nu har jag gått vidare till Maria Magdalena församling som täckte det som är dagens västra södermalm på ett ungefär.
Maria Magdalena är en fattigare församling än Nikolaj (Nikolaj är den rikaste i Stockholm medan Maria Magdalena är precis genomsnittet).
När jag gått igenom lysningarna här får man en rent motsägelsefull bild mot den jag tidigare målat upp.
Fortfarand är det så att de flesta gifter sig om hösten (Även om lysningarna är mer jämt fördelade i allmänhet i Maria Magdalena) men tjänarna gifter sig inte alls i högre utsträckning på hösten än andra. Tvärtom gifter de sig i lägre utsträckning på hösten.

Det är förvånande. Dels för att mönstret skiljer sig så från det i Nikolaj och från det som gäller icketjänare, men också på grund av lagarna som styr tjänarnas kontrakt. Enligt lagen skulle kontrakten sägas upp på hösten och då hade man en vecka på sig att byta arbetsgivare. I Stockholm var det också möjligt att säga upp sig och byta arbetsgivare (eller gifta sig) runt april, men Maria Magdalenas tjänarvigslar ligger varken i September eller April. Istället är de utspridda över hela året, med en viss tonvikt på vintern.

Någon förklaring till detta har jag inte. Åtminstone inte än, men det är intressant, framförallt vad gäller följandet av lagen. Att ha en gift kvinna som piga i sitt hushåll var ovanligt. Kanske struntade man helt enkelt i lagen. Kanske fanns där något annat system.

Alltså: Jag hade fel. Hösten var romantikens årstid, men inte för tjänare.

Här är åter siffrorna, först för Nikolaj församling, sedan Maria Magdalena och sist de båda församlingarna sammanslagna:

Lysningar per månad i Nikolaj församling 1760 (antalet tjänarlysningar inom parantes):

Jan: – 2
Feb: – 3
Mars: – 5
April: – 7 – (1)
Maj: – 5
Juni: – 1
Juli: – 1
Aug: – 6 – (1)
Sept: – 20 – (10)
Okt: – 12 – (2)
Nov: – 6 – (3)
Dec: – 2
Summa: 70 (17)
Lysningar per månad i Maria Magdalena församling 1760 (antalet tjänarlysningar inom parantes):

Januari – 7 – (4)
Februari – 8 – (2)
Mars – 17 – (8)
April – 11 – (7)
Maj – 6 – (1)
Juni – 6 – (2)
Juli – 5 – (2)
Augusti – 9 – (6)
September – 21 – (8)
Oktober – 7 – (2)
November – 9 – (1)
December – 10 – (6)
Summa: 116 – (49)

Lysningar per månad i Nikolaj och Maria Magdalena församling 1760 (antalet tjänarlysningar inom parantes):

Januari – 9 – (4)
Februari – 11 – (2)
Mars – 22 – (8)
April – 18 – (8)
Maj – 11 – (1)
Juni – 7 – (2)
Juli – 6 – (2)
Augusti – 15 – (7)
September – 41 – (18)
Oktober – 19 – (4)
November – 15 – (4)
December – 12 – (6)
Summa: 186 – (66)