Sammanställning av rättsfall i april 1760

Jag har skrivit en liten sammanfattning av alla fallen som involverar tjänare jag stött på bland civilmålen i Södra förstadens kämnärsrätt 1760. De är 7 stycken berättelser som ger en fingervisning om vad som det bråkades om och hur maktbalansen såg ut mellan tjänare och husbönder i Stockholm på 1700-talet.
 
Dessutom är det, precis som doplängden över oäkta barn jag tidigare skrivit om här, som små mikronoveller som lätt får igång ens fantasi! På det hela taget ett mycket roligare material att hantera än den rena statistiken.
 
Jag följer upp mer i veckan med mina tankar om fallen.
Här är dom:
 
1. Christina Funck mot Anna Fahlström, 1 april

Christina Funck har gått till rätten mot sin förra arbetsgivare änkan Anna Fahlström för att hon inte fått ut sin Orlofssedel, alltså ett bevis på att hon lämnat tjänsten på lagligt sätt som alla husbönder var tvungna att skriva till sina tjänare. Efter ett och ett halvt års tjänst har Funck sagt upp sig och det erkänner Fahlström, som representeras av sin son, murdrängen Carl Friedrich Fahlström. Dock hävdar Fahlström att Funck olovligen tagit en halsduk när hon lämnade tjänsten. Funck hävdar att det varit en gåva. Eftersom rätten inte har bevis på annat så åläggs Fahlström att skriva orlofssedeln.
Enligt tjänstehjonsstadgan borde också Fahlström böta 10 daler silvermynt för att hon inte velat skriva någon sedel, men det nämns inte av rätten. Kanske för att rätten tolkar hennes brottmisstankar som nog för att hon skulle låta bli, tills rätten dömt annat.
 
2. Erik Östberg mot Nils Öhman, 2 april
Slaktardrängen Erik Östberg påstår sig ha blivit olagligen sparkad. Därför vill han ha den lön han skulle fått av slaktaren Nils Öhman som om han varit i tjänst, mat och husrum, ett par skjortor och ett par skor till dess han kan hitta ny tjänst.
Öhman går dock till motattack. Öhmans fru har flera gånger (under makens frånvaro) förmanat Östberg för att han inte gjort sina sysslor, vilket påstås ha skadat hushållet. Istället hävdar Öhman att Östberg gjort sina egna sysslor och vägrat att ta order och bara kommit till huset när det varit dags att äta. Slutligen ska han själv ha sagt upp sig på fru Öhmans uppmaning.
 
Ett par vittnen inkallas; Kapverdieskepparen Jacob Böcker avlägger vittnesmål i linje med fru Öhman. Skrivaren Åkerblom vittnar dessutom om att han har skrivit en orlofssedel för Fru Öhman som ska ha getts till Östberg.
Parterna kan inte förlikas. Någon dom hittar jag dock inte i källorna.
Om man ska våga sig på att spekulera så ser det inte bra ut för slaktardrängen Erik Östberg eftersom han har flera vittnen emot sig.
 
3. Peter Philstedt mot Johan Holmqvist
Hökaren Peter Philstedt går till rätten eftersom hans dräng Johan Holmqvist har lämnat hans tjänst och blivit anställd av likvidationskommissarien Lars Friedrich Lenberg utan Philstedts lov. 
Handelsmannen Georg Rivelins och ryttaren Anders Forswall kallas som vittnen och vittnar om att de för Lenbergs del gick ett ärende till Philstedt och frågade om drängen kunde byta tjänst. Forswall väntade utanför under samtalet och hörde inget men Rivelins vittnar att Philstedt sa nej till att låta drängen Johan Holmqvist byta tjänst.
 
Alltså beslutar rätten att Johan Holmqvist ska återgå till sin tjänst hos Peter Philstedt.
Några böter nämns det inget om. Om man räknar det som att Johan Holmqvist sprungit bort ska han förlora sin lön enligt Artikel 6 § 4 och Lenberg borde enligt artikel 4 § 10 få 20 daler silvermynt i böter för att ha försökt locka drängen ur sin tjänst.
 
4. Anders och Margaretha Ahlgren mot Eric Hagman
Den avskedade gardessoldaten (en sån hjärtskärande tjänstetitel!) Anders Ahlgren går till rätten för att han vill att hans dotter Margaretha Ahlgren ska få träda ur sin tjänst hos Eric Hagman.
Margaretha Ahlgren erkänner dock att hon på hösten ingått ett kontrakt på ett år som hon bara tjänat av ett halvt år på och rätten ålägger Ahlgren att tjäna hela året ut.
Det här är det kortaste fallet. Men jag tycker det på något sätt är hjärtskärande.
 
5. Elisabeth Herbst mot Magdalena Dliktman
Lakejen Lorentz Dahlmans hustru Magdalena Dliktman är dragen inför rätten av hustru Elisabeth Herbst. Dliktman arbetar som piga på Herbsts krog. Där har hon låtit sin sjuka make, lakejen Dahlman ligga, utan att informera Herbst därom. Rätten ålägger Dliktman att flytta sin sjuka make någon annanstans inom en vecka eller bli av med sitt jobb.
 
6. Christina Ryberg mot Margaretha Östbeck
Pigan Christina Ryberg har en fodran mot styrmansänkan Margaretha Östbeck på 15 daler kopparmynt.
Antaligen rör det sig om att Ryberg varit piga hos Östbeck innan men inte fått ut sin lön.
Margaretha Östbeck säger att summan är korrekt och rätten ålägger henne att betala den eller ge Ryberg pant motsvarande värdet.
 
7. Lars Diuberg mot Anna Christina Dahlberg
Anna Dahlberg har arbetat som piga för borgaren Lars Diurberg i flera år men har olovligen lämnat tjänsten när hon gift sig med slaktaredrängen Johan Adam Gottschalcks (konstigt efternamn, men jag tror faktiskt det är korrekt).
Diurberg vill att hon återgår till tjänsten och tjänar året ut.
Till sin hjälp har han ett par vittnen som vittnar om att Diurberg och Gottschalcks vid lysningen, som föregår bröllop, kommit överens om att Dahlberg skulle tjäna sin kontraktstid ut. Gottschalck uppges ha sagt att de skulle få till stånd en överenskommelse om när Dahlberg skulle lämna tjänsten, något som dock inte verkar ha skett.
Alltså åläggs Dahlberg enligt artikel 6 § 6 i tjänstehjonsstadgan att återgå till sin tjänst hos Diurberg.
Detta är för övrigt enda uttryckliga referensen till tjänstehjonsstadgan av alla rättsfallen rörande tjänare i april.
Annonser

One thought on “Sammanställning av rättsfall i april 1760

  1. Vem har makten – tjänaren eller husbonden? – Borenbuff

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s