Till Östersjörikets försvar mot Stormaktstiden

Jag ser på facebook att syltryggarna i PK-vänstern politiserat Gustav II Adolf och döpt om hans stormakt till östersjörike. Eller något sådant. Och det är helt rimligt att göra.

Det började med indignation i expressen över att Skolverket beslutat att byta ut begreppet stormaktstiden mot Östersjöriket (Vilket för övrigt inte var sant). Artikeln i expressen har sedan följts upp med artiklar om historieförfalskning på sina ställen och punschrusigt knutna nävar på facebook. På det stora hela är det knappt en storm i ett vattenglas, men jag vill ändå slå ett slag för begreppet Östersjöriket.

Det är inte så att jag har hört begreppet förut, men beskriver ändå den viktigaste aspekten av 1600-talets Sverige. Det var en värld där vattenvägarna var de snabbaste och billigaste transportvägarna, en värld där det från Stockholm var mycket längre till Göteborg än till Kalix eller Danzig (Gdansk).

Det var också vattenvägarnas betydelse som var den drivande faktorn bakom de svenska kungarnas expansionspolitik; det svenska väldet ringlade sig runt Östersjöns stränder i ett försök att erövra så många flodmynningar som möjligt för att kunna beskatta handeln. Det rike som skapades var ett mångkulturellt rike med många olika språk (svenska, finska, estniska, ryska, tyska, och så vidare).

 

Svenska stormakten 1660 försöker omsluta Östersjön.

 

När jag själv gör mina dykningar i rättegångsmaterial från 1600-talet ser jag mängder med anspelningar på vad som bäst kan kallas för ett Östersjörike. Vattenvägarna är hela tiden närvarande. Så icke stormakten, som mest manifesterar sig med soldater som kommer till Stockholm och lever rövare i väntan på att – just det – åka över haven i sina skepp.

Att kalla riket för Östersjöriket sätter alltså fingret på något viktigt, på ett sätt som begreppet stormaktstiden inte gör. Stormaktstiden innefattar mycket som är viktigt i den svenska historien, som de grymma krigen, statens konsolidering och införandet av lagar som gjorde Sverige till ett sorts lutheranskt Iran. Men dessa erfarenheter är inte unika för Sverige och inte beroende av att Sverige var just en stormakt (om vi nu var det?). Danmark, exempelvis, såg en liknande utveckling, liksom de flesta andra västeuropeiska länder.

Så ett begreppsbyte behöver inte vara pk-nojja. Att betona väsentligheter är inte att skämmas över historien.

Annonser