1000 år av byråkrati

Jag förbluffas gång på gång av Sveriges byråkratiska traditioner. Framför allt som historiker(-student), Jag finner det till och med svårt att förklara med kulturella eller strukturella förklaringar. Det är som om kärnan i den svenska folksjälen är byråkrati. Knätofsar, dalahästar, välfärdssamhället och falukorv är alla sentida uppfinningar ställt bredvid byråkratisering. För att ta ett exempel:

I boken People Meet the Law från 2000 läser jag: ”The Nordic countries differ from, say, England and France by having had written law codes in the vernacular ever since the Middle Ages.”

Den första svenska nedskrivna lagen mig veterligen är Västgötalagen, nedskriven någon gång på 1280-talet. Det är inte mer än ett eller två hundra år sedan det huvudsakliga kommunikationsmedlet i skrift var att hugga in kantiga figurer i stora stenar som man ställde vid vägkanter. Den latinska skriften har nätt och jämt hunnit etablera sig i Sverige och det finns inte mer än en handfull stenkyrkor i landet, ändå har det redan börjat skrivas lagar på folkspråk. 

Det är ganska spektakulärt.

 

———————————–

För övrigt: Aktiviteten på bloggen har varit låg senaste tiden. Det är inte för att den är döende utan för att jag varit inne i en skrivfas med min uppsats. Men det kommer ändras.

 

 

Sverige 

Annonser